طراحی و ساخت دستگاه اکسترنال فیکساتور

اکسترنال فیکساتور | آذین طب سلامت | تولید کننده انواع ایمپلنت و اکسترنال های ارتوپدی
پروانه ساخت وسیله پزشکی
تاریخچه اکسترنال فیکساتور | اکسترنال فیکساتور | آذین طب سلامت
تاریخچه اکسترنال فیکساتور

در صنعت پزشکی ابزارآلات و تجهیزات پزشکی معمولا از فلزات غیر آهنی تهیه می‌شود که این فلزات نباید تحت هیچ شرایط اکسید شده یا اصطلاحا زنگ بزنند. به همین دلیل برای ساخت اکسترنال فیکساتور ها معمولا از تیتانیوم و الومنیوم استفاده می شود. همچنین از فلز استینلس( ضد زنگ) استیل که جرم مخصوص آن ۸/۷ است و جرم مخصوص آلومنیوم ۷/۲ است و در قسمت های مختلف آن از کامپوزیت های کربنی نیز استفاده می شود.

اجزای تشکیل دهنده اکسترنال فیکساتور به شرح زیر است:

 ( clampکلمپ)

 ( Rodراد)

 ( Schanz شانز)

که کلمپ ها از جنس آلیاژهای تیتانیوم و آلومنیوم، راد ها از کامپوزیت های کربنی و شانزها طبق استاندارد بدون هیچگونه تغییری از استیل تهیه می شوند.

قسمت گیره ای فیکساتور را lamp ، قسمت میله ای را  Rod و سیم ها و میخ ها را  schanz گویند.

دوگروه اصلی اکسترنال فیکساتور ها که به طور معمول به کار می روند عبارتند از :

 ۱-نوع قدیمی تر آن شامل هافمن که در آن از پیـن هـای محکـم وضخیـم چهـارتـا شـش میلـی متری برای پایداری استخوان استفاده می شود وتحت فشار، عمل می کنند و برای ثابت شدن به اســتــخـــوان حــدیــده دار هـسـتـنــد   .(‌بــه عـنــوان Cantilevers کانتیلور   )

 ۲- نـوع دوم فیکساتورهای حلقوی یا نیمه حـلـقـوی می باشند که برای وایرهای کیرنشنر بدون حدیده وصاف با دیامترکم ساخته شده اند و بـرای ایـجـاد پـایـداری بـاید تحت کشش قرار گـیـرنـد.ضـخـامـت این پین ها ۵/۱تا ۸/۱میلی متر است.

مزیت اصلی سیستم کانتی لور این است که می توان آن را به برای به حداقل رساندن ترانس فیکساسیون نسوج نرم وحجم فیکساتور به کار بــرد.نـقـطــه ضـعــف سـیـسـتــم بــه صـورت یـونـی پلانار (Uniplannar) الیزاروف این است که بالقوه نسج نرم را به علت عبوروایرها از یک سمت به سمت دیگر اندام ترانس فیکس می کند. از طرف دیگر مزیت کاربرد وایرهای با قطر کم کاهش عکس العمل (reaction) استخوان و نسج نرم و تحمـل بهتر آن است.از نظر بیومکانیک نه تنها اصول دو نوع سیستم متفاوت است بلکه محیط  بیومکانیک شکستگی هایی که  با این دو سیستم درمان می شوند نیز به مقدار زیادی فرق می کند.

اکسترنال فیکساتور | اجزای اکسترنال فیکساتور