فروشگاه

External sliding bone external fixators
simple
اکسترنال فیکساتورهای خارجی استخوان شانز
نمایش همه

اکسترنال فیکساتورهای خارجی استخوان پیچ

۳۲,۵۰۰ ریال

توضیحات

فیکساتور اکسترنال های خارجی استخوان پیچ