مقالات

ارتوپدی

ارتوپدی

این مقاله پیش نویسی است برایِ برگزاریِ ورک شاپ (Work Shop) که بسیار ساده و روان تهیه شده است و میتواند جهت بازآموزیِ کارکنانِ اطاقِ عمل ، تیمِ جراحیِ استخوان ، دانشجویانِ اتاقِ عمل و سایرِ علاقه مندان موردِ استفاده قرار گیرد .اورتوپدی از دو واژۀ یونانیِ اُرتو (Ortho) یعنی راست و مستقیم و پِدوس (Paidos) یعنی کودک بوجود آمده . این اصطلاح اولین بار در سالِ ۱۴۷۱ توسطِ نیکلاس آندره (Nicholos Ander) استفاده شده است.
رویِ جلد این کتاب درختِ کجی به تصویر کشیده شده بود که برایِ صاف کردن ، آنرا با طناب به چوبِ راستی بسته بودند ؛ از آن زمان این تصویر به عنوانِ سَمبُلِ اورتوپدی تبدیل شده است .
تصویرِ درختِ سَمبُلِ اورتوپدی

اولین بیمارستانِ اورتوپدی در شهرِ اوربه (Orbe) در سوئیس در سالِ ۱۴۷۱ تأسیس شد ؛
در ایلالتِ متحدۀ امریکا نیز اولین بیمارستانِ اورتوپدی در بوستون (Boston) تأسیس گردید .
در ایران در سالِ ۱۵۳۱ بیمارستانِ شفا یحیائیان به عنوانِ اولین بیمارستانِ اورتوپدی اختصاص یافت و از
سالِ ۱۵۳۱ نخستین دورۀ آموزش , برایِ تربیتِ متخصصِ اورتوپدی در این بیمارستان آغاز گردید .
تکنیکهایِ جااندازی یا (Fixation)
در اورتوپدی روشهایِ گوناگونی جهتِ ترمیم و درمانِ شکستکیها وجود دارد که بطورِکُلی به سه گروه تقسیم
می شوند :
– ۱ Close Ridaction در این روش – (External Fixation) انجام میدهند ؛ یعنی بدونِ عملِ جراحی, اقدام به جااندازی استخوانِ شکسته مینمایند و سپس بوسیلۀ گچ , آتل , اکسترنال فیکساتور یا پین، استخوانِ شکسته را تا جوش خوردن , آنرا ثابت نگه میدارند .
_ ۲ Open Redaction در این روش – (Internal Fixation) انجام میدهند ؛ جراحان با باز نمودنِ پوست و کنار زدنِ عروق و اعصاب اقدام به جااندازیِ استخوان اقدام نموده و سپس با انواعِ (Implants)
مانند پیچ و پلیت یا نِیل ، اندامِ مجروح را فیکس کرده ثابت نگه میدارند .
_ ۵ Conservativ and surgical این روش ترکیبی از دو روشِ قبلی می باشد . – انجامِ هر یک از این سه روش بستگی به نظرِ جراح دارد , او با در نظر گرفتنِ سنِ بیمار و نوعِ شکستگی و امکاناتِ موجود کِیسِ مناسب را انتخاب میکند . انتخابِ زمانِ عملِ جراحی بستگی به نوعِ شکستگی و محلِ ضایعه دارد و بشرحِ زیر است :
Emergency : در شکستگی هایِ باز یا (Open Fracture) و دررفتگی ها و شکستگی هائی که با اختلالِ عروقی همراه باشند , بیمار در حداقلِ زمان تحتِ عملِ جراحی قرار گیرد :
Ergent : در این نوع شکستگی ها به مُدتِ ۲۷ تا ۷۴ ساعت وقت داریم (Golden Time) تا جراحی را انجام دهیم . مثلِ شکستگی هیپ یا لگن .
Elective : اعمالی مانند تاندون ترانسفر )راست کردنِ دستهایِ کج( , کلاب فوت )پاچلاق( و هر نوع

ناهنجاریهایِ مادرزادیِ اندام از اعمالِ الکتیوِ اورتوپدی می باشند ؛ اما برای شکستگیهائی که همراه با آسیبِ نسج نرم مثلِ تاول و غیره باشد ۵ الی ۷ هفته وقت جهتِ انجامِ عملِ جراحی داریم ؛ مانند شکستگیِ ساقِ پا یا شکستگیِ دوبلِ ساعد که همراه با آسیبِ نسجِ نرم مثلِ تاول و غیره باشد .

Long Bons

 

 

 

 

 

 

 

 

تَصَوّرِ اینکه هر یک از ما برایِ حرکتِ دوباره نیازمندِ استفاده از ابزار و وسایلِ اورتوپدی باشیم دشوار است .
اما امروزه انواعِ ایمپلنتهایِ اورتوپدی این امکان را فراهم کرده اند تا بلافاصله پس از جااندازی و کارگزاریِ دُرُستِ ایمپلنت ها ، عضوِ شکسته را بتوان حرکت داد و دست و پایِ شکسته را بکار گرفت . جااندازی یا فیکسیشن (Fixation) توسطِ جراحان استخوان یا اورتوپد (Orthoped) با دو روش انجام میگیرد .

اوّلین روش جااندازیِ بسته یا کِلوز ریدکشن (Close Riducton) است که دراین روش پس از جااندازیِ استخوان ، برای ثابت نگه داشتنِ آن ، عضوِ مجروح را با گچ (Cast) یا آتل (Splint) و یا با انواعِ اکسترنال فیکساتور (External Fixator) فیکس میکنند .

تکنیک جااندازی با روشِ باز یا (Open Ridaction ) است که پس از باز کردنِ پوست و رسیدن به محلِ شکستگی ، پس از جااندازی آنرا با انواعِ پیچ (Scrow) و پلیت (Plate) یا با انواعِ نِیل (Nail) تا جوش خوردنِ کامل ، ثابت نگه میدارند. به این روش اینترنال فیکسیشن (Internal Fixation) میگویند که همان (Open Ridaction) است.

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فیلدهایی را که نشان داده می شوند انتخاب کنید. دیگران پنهان خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • تصویر
 • شناسه
 • امتیاز
 • قیمت
 • موجودی
 • دسترسی
 • افزودن به سبد خرید
 • شرح
 • محتوا
 • ویجت
 • ابعاد
 • اطلاعات تکمیلی
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • ویژگی های سفارشی
Click outside to hide the compare bar
مقایسه
لیست علاقه مندی ها 0